Едно изречение, което си заслужава да формулираме

Да четем приказки за лека нощ е един от най-любимите ни семейни ритуали. Наскоро прочетохме „Цар лъв“ – невероятна приказка. Малкото лъвче е възпитавано от баща си Муфаса – царят на животните. Бащата дава безценен урок на Симба:

– Ще настъпи денят, в който ти ще заемеш мястото си в кръговрата на живота, а аз ще се превърна в звезда, която винаги ще те гледа от небето.

Всичко върви добре, докато един ден злият брат на Муфаса, Скар, не погубва бащата на Симба. Младото лъвче е прогонено далеч от царството. Въпреки загубата и скръбта, то става млад, силен и добър лъв. Достоен наследник на царя.

Връща се в бащините земи, отмъщава за баща си и възкачва отново щастието на престола на царството. Скар е победен, а Симба заема заслужено своето място в кръговрата на живота.

Малко след като прочетохме „Цар лъв“ синът ми ме попита:

– Какви думи ти е казал твоя баща?

Предполагам, че логически е достигнал до извода, че част от бащиното възпитание се състои в това да предадеш на детето си своята мъдрост, която да го подготви достойно да заеме мястото си в кръговрата на живота.

Бях изненадан и затруднен от задачата бързо да формулирам своята житейска философия, която да му завещая. В трудни моменти обичам да бързам бавно. Спечелих малко време като казах, че баща ми наистина ми е завещал думи.

– Какви? – упорстваше любопитното ми лъвче.

В този момент ме озари и отговорих:

– Живей смело и свободно!

До този момент самият аз не бях формулирал своята житейска философия в едно единствено изречение, което лесно се помни.

Смелостта ни позволява да бъдем себе си, да се изправяме срещу трудностите и трагедиите в образа на Скар. Смелостта ни позволява да се стремим да заемем своето място в кръговрата на живота и да живеем като добри царе.

Свободата подхранва нашите стремежи. Свободата ни позволява да не се примиряваме. Свободата ни води напред към нашето лично щастливо царство. Свободата ни прави добри към другите хора, защото не можеш да бъдеш свободен, ако си тиранин.

Разбира се, има и други качества на сърцето, които ни помагат да живеем достойно. Смелостта и свободата обаче са основоположните. Те са здравите основи за един живот, базиран на непреходните човешки ценности.

Днес, когато говорим по телефона със сина ми, той често ми казва:

– Тате, смело и свободно!

Тази случка бе истинско щастие за мен. Благодарение на любопитното лъвче формулирах ясно, точно и кратко основата на личната ми житейската философия, която ми дава стабилна почва под краката, изпълваме със свежи сили и ми служи като ориентир при взимането на важни решения. Всичко това побрано в едно-единствено изречение, което си заслужава да формулираме.

Моето е „Живей смело и свободно!“