Не знам дали ще се справя

Вчера говорих с мой познат. В момента той има пред себе си реална възможност да заеме по-висока и по-добре платена длъжност във фирмата, в която работи. Попитах го дали ще се възползва. Логично погледнато отговорът би трябвало да е „Да“. Но…

Отговорът, който чух беше малко по-различен. Цитирам буквално:

– Не знам дали ще се справя. Трябва да помисля.

Колкото и да е логична ситуацията, виждаме че има и още нещо. Ние сме човешки същества, изтъкани от разум и емоции. В доста случай, особено при наличието на неизвестност, емоциите силно влияят върху решенията ни. В психологията учените говорят за така наречените “емоционални маркери”, които ни помагат да вземем дадено решение.

В този случаи емоциите на моя познат взимат превес и интуицията ми подсказва, че той ще остави тази добра възможност да му се изплъзне (надявам се да не съм прав).

За съжаление това решение ще го закотви в сегашната му зона на комфорт и така той ще пропусне шанса да:

– усвои нови знания и умения, които да го направят по-ценен кадър;

– развие качества на характера, които да го развият и обогатят като личност;

– укрепи вярата в себе си и собствените си способности;

– увеличи доходите си.

Чувството “Не знам дали ще се справя” ми е до болка познато. Срещали сме се стотици пъти и от срещите ни разбрах следното:

Истината е, че никой не знае.

Затова е по-добре да вярваме в себе си и да взимаме смели решения, които подобряват живота ни. Вярата и смелостта не падат от небето. Ние избираме да ги развиваме. След това действаме ден по ден, ден след ден, всеки ден.

Колкото по-отдадени сме на тази задача, толкова по-лесно ще излизаме от зоната си на комфорт по собствено желание. Благодарение на това умение по-лесно ще се справяме с чувството “Не знам дали ще се справя” и логично ще реализираме повече добри възможности.

– Не знам дали ще се справя.

– Аз също.

Никой не знае. Ала някои вярват в себе си и действат смело.

Тези някои израстват, внасят позитивни промени в живота си и живеят по-щастливо. Бъдете някой. Първо заради себе си, а след това и заради другите.

P.S. Винаги използвайте подобни ситуации да вдъхнете кураж у другите. Имаме нужда от това. Аз го направих и се надявам моят познат все пак да се реши.