Професорът, който ни показа как да променяме света

През 1983 г. професорът по икономика Мухамад Юнус основава „Грамин Банк“ (в превод от бенгалски „Селска банка“ или „Банка на бедните“). Банката в същността си е микрокредитна финансова институция, в основата на която са поставени принципите на взаимно доверие и солидарност.

Какво означава това?

Идеята на професора е да отпуска микрокредити без финансово обезпечение на най-бедните. Целта е да се помогне на хората да се откъснат от бедността със средствата на собствения си труд и интелект, и така да изградят своето по-щастливо бъдеще.

Очевидно, професорът вярва, че във всеки е заложено семето на растежа. Нужна е малко подкрепа, която да създаде плодотворна среда.

Идеята и вярата на професора дават неочаквани резултати.

В знак на признание за приноса му към обществото и света през 2006 г. той е удостоен с Нобелова награда за мир. Поразителен факт е разпространението на успешният модел, който той създава в световен мащаб. Моделът за микрокредитиране с цел елиминиране на бедността и овластяване на хората намира почва и е успешно възпроизведен в над 100 страни от целия свят.

Стремежът към свобода и щастие са наистина заразителни.

Казано с езика на цифрите – 1 скоро води до 100. Мен лично никой не ме е учил на подобна математика. Но когато става въпрос за по-добър свят, в който живеят по-щастливи хора, всичко се променя – дори законите на математиката, на които ни учат в училище.

Как започва всичко?

В началото професорът е поразен от гледката на хората, които буквално умират от бедност и глад. Състраданието го мотивира да предприеме действия.
В едно село той се запознава с жена, която майстори столове. Тя му споделя, че печели само 2 цента на ден, независимо от уменията и красивите продукти, които изработва. Тъй като няма пари сама да си купи необходимите материали, жената е принудена да взима пари на заем от лихвар. Той я принуждава да му продава готовата продукция на толкова ниска цена, че тя успява да печели само 2 цента на ден.

Професорът се заинтересувал дали може да печели повече, ако има възможността да продава свободно продукцията си. Отговорът й бил „Да. Мога!“.

Така той започва да издирва други селяни, които са изправени пред същата дилема. Намира 42-ма, на които отпуска 27 долара, за да се издължат на лихварите, да си купят материали и да продават продукцията си свободно. Оказва се, че всеки производител има нужда от 64 цента, за да поеме по пътя на икономическата свобода. Благодарение на инициативата на професора жената, която правила столове, започнала да печели от 2 цента по 1,25 цента на ден. Това е началото и през 1983 г. инициативата „Да, мога!“ се превръща в институция, която започва да работи и да променя живота на милиони.

Резултатите

Професорът е убеден, че микрокредитирането е ефективно средство за борба с бедността. Той е убеден, че хората имат нужда от съвсем малко подкрепа, за да събудят потенциала в себе си и да се отскубнат от лапите на мизерията. Единствено са необходими подходящи условия – дългосрочни микрокредити при облекчени условия. И така до 2006 г. кредити са получили повече от седем милиона души. Средната стойност на отпуснатите кредити е 100 долара. Сумата на отпуснатите кредити възлиза на повече от 8 милиарда долара. Възвръщаемостта на отпуснатите кредите е рекордна.

Вдъхновението

За пръв път прочетох историята на „Грамин Банк“ в книгата на Бил Клинтън „Да дариш“. Всеки път когато се сещам за тази история, ме изпълват чувства на задоволство, възхищение, вдъхновение и щастие. Не е необходимо да основаваме банки, за да увеличим щастието по света. Може би най-важното е да осъзнаем принципите в основата на този поразителен успех: състрадание, вяра във възможностите на другите, инициативност, доверие, справедливост, подкрепа. Следващата стъпка е да ги въплътим в конкретни действия.

Въоръжени с тези хуманни принципи, всеки от нас може да повлияе позитивно на света и да допринесе за това другите – родители, любими, деца, приятели, колеги, познати, непознати, да заживеят на върха на своя потенциал и да се чувстват горди със себе си.
В наша власт е стъпка по стъпка да променяме реалността, да превръщаме потенциалното в реално и да живеем по-щастливи заедно.

Вярата, убежденията и действията на професор Мухамад Юнус го доказват. Ако си позволите те да ви вдъхновят, пригответе се за чудеса. Предполагам, че самият той не е мечтал, дори и в най-смелите си мечти, за подобни резултати. Фактите говорят сами за себе си.

– Можеш ли?
– Да. Мога!

Да. Можем да променяме света към по-добро. Професор Мухамад Юнус е обърнал внимание на една жена и е задвижил колелото. Така че ако се питате „Как?“, обърнете внимание на един човек и ще се присъедините към лигата на великите хора, които променят света.

С благодарности към професора и всички, които следват примера му.

– Можеш ли?

– Да, мога!

Щом можем, да го направим и да живеем по-щастливо!