Невероятната госпожа Стоева

Госпожа Стоева е преподавател. Миналата година пое вторите класове в училището. Децата бързо я обикнаха и се радваха да работят с нея.

Имах удоволствието да се запозная с госпожа Стоева и на няколко пъти да си поговорим. Разбрах, че е работила в САЩ като учител, сподели ми какви цели си е поставила за учебната година, но най-вече почувствах с каква любов върши работата си като педагог.

Едно изречение, което си заслужава да формулираме

Да четем приказки за лека нощ е един от най-любимите ни семейни ритуали. Наскоро прочетохме „Цар лъв“ – невероятна приказка. Малкото лъвче е възпитавано от баща си Муфаса – царят на животните. Бащата дава безценен урок на Симба:

– Ще настъпи денят, в който ти ще заемеш мястото си в кръговрата на живота, а аз ще се превърна в звезда, която винаги ще те гледа от небето.

процъфтявай в движение

Процъфтявай в движение днес, утре, всеки ден

Който е съвършен, да си вдигне ръката. Който знае всичко, да си вдигне ръката. Който може да предложи ефективни решения за всяка ситуация, да си вдигне ръката.

Здравият разум ни казва, че подобно предизвикателство е невъзможно. От друга страна е добре да помним, че съвършенството е непрекъснато движение в правилната посока.

9 урока от футболния татко

Тази година имах удоволствието да наблюдавам подготовката и футболното първенство на набор 2006. Кучето не е станало месар с гледане, но затова пък внимателното наблюдение е невероятна възможност да усвоиш полезни уроци. Представям ви моите девет урока, които важат на терена и извън него.

Тя плува със страха към смелостта и свободата

Миналата събота заведох Атанас на тренировка по плуване. Всички малки деца тренират в първи коридор под зоркото наблюдение на треньора. Седнах на скамейките и започнах да наблюдавам.

Веднага ми направи впечатление, че в първи коридор плува възрастна жена. Бях останал с убеждението, че тренировките са само за деца.

Каквото чувстваш ти, чувствам го и аз

Каквото чувстваш ти, чувствам го и аз

Преди седмица с големият ми син се прибирахме от тренировка. Паркирах колата и тръгнахме към кооперацията. Пътя ни минава през разкошна поляна. Вървяхме, говорихме си и се смеехме. В този момент забелязах нещо, което дълбоко ме трогна.

На поляната имаше мъж, жена и две деца. Мъжът постилаше завивки, а жената се суетеше около децата – едното беше по-голямо, а другото съвсем малко и неуверено крачеше напред-назад.