силата на благодарността

Силата на благодарността е невероятна.