вдигнете дясната си ръка

вдигнете дясната си ръка