Грижете се активно за солидната основа на приятелството и се наслаждавайте на повече споделено щастие

Една от фундаменталните истини в любовта е, че в основата на трайните и щастливите взаимоотношения стои солидното приятелство. То подхранва пламъците на взаимната любов и е най-добрата застраховка за процъфтяващи отношения. Когато сме добри приятели с партньора, всичко се нарежда от само себе си.

Повечето хора смятат, че са добри приятели със своя партньор, но за съжаление винаги е възможно да попаднем в капана на близостта.

Какво означава това?

Ежедневната близост крие своите опасности. Например да започнем да приемаме другия за даденост; да си мислим, че знаем кое е по-добро за нашия партньор; да го притискаме да се промени според желанията ни; да храним твърде високи очаквания към него/нея; да предявяваме все нови и нови изисквания; да се опитваме да налагаме своите избори без да зачитаме чувствата на другия; да си позволяваме да го/я критикуваме твърде често… Списъкът е доста дълъг.

По-трудно бихме си позволили подобни поведения към най-добрите ни приятели, тъй като здравият разум ни подсказва че рискът да ги загубим е значителен. Причината не се крие в това че не сме добри приятели, а в това че връзките ни с тях са малко по-хлабави. Логично, малцина биха ни позволили да си разиграваме кончето. И дори да се увлечем в подобни поведения, е почти сигурно ще те ни върнат на земята.

В отношението с последните по-трудно забравяме, че колкото и да са ни близки, те все пак са самостоятелни личности и по никакъв начин не ни принадлежат. Това разбиране по естествен начин ни кара да се въздържаме и да сме по-предпазливи и по-разумни в поведението си към тях.

Например рядко ще видите някой, който забранява на приятеля си да излиза с други приятели, но в партньорските отношения това не е изключено. Дори се случва твърде често.

За да запазим и поддържаме приятелството помежду си, не се изисква много. Най-важното е непрекъснато да си напомняме, че целта ни е да се отнасяме с партньора си така, както се отнасяме към най-добрите ни приятели и дори още по-добре. Изключително полезно е периодично да си задаваме следните въпроси:

“Ако партньорът ми беше най-добрият ми приятел/ка, как бих реагирал/а в тази ситуация?”

“Ако партньорът ми беше най-добрият ми приятел/ка, как бил постъпил/а?”

“Ако партньорът ми беше най-добрият ми приятел/ка, какво бих казал/а?”

“Ако партньорът ми беше най-добрият ми приятел/ка, какво бих си помислил/а?”

“Ако партньорът ми беше най-добрият ми приятел/ка, какво бих изпитал/а?”

Подобна нагласа, а въпросите са чудесен начин да я култивираме, непрекъснато ни напомня факта, че другият всъщност е нашият най-добър приятел и следва да се отнасяме към него/нея като такъв. Правим ли го, отношенията ни ще се крепят върху солидната основа на приятелството, която е задължителна за трайните и щастливи взаимоотношения.

Щастието зависи както от единия, така и от другия. И всеки би следвало да дава най-доброто от себе си, за да живеем по-щастливо заедно. За мен този подход важи както в интимните отношения, така и в отношенията с другите хора в нашето обкръжение.

Напомняне:

Грижете се активно за солидната основа на приятелството между вас и се наслаждавайте на повече споделено щастие.