Да дадеш от себе си

Да дадеш от себе си, за мен означава да допринесеш за щастието на другите.

Една от любимите ми максими е:

„Щастието не се преследва. То следва.“

В резултат на даването можем да очакваме самите ние да живеем по-щастливо!

Какво можем да дадем?

Най-общо казано, всеки от нас има възможност да дава материални и нематерилани неща. Но преди да дадем каквото и да е било на когото и да е било, трябва да дадем от своето време.

Можем да решим да съберем стари дрехи, които няма да носим, и да ги дарим на дом за деца лишени от майчини грижи. За да сторим това, от нас се изисква да отделим от безценното си време.

Можем да решим да поговорим с приятел, който преживява труден момент, и да му окажем социална подкрепа. За да сторим това, от нас се изисква да отделим от безценното си време.

Факт е, че живеем забързано и твърде динамично. От друга страна, времето е ресурс, който не се търгува на пазара. Затова е важна нагласата. 

Ако сме убедени, че да даваме от себе си е човешко; че така допринасяме за щастието на другите и за своето собствено; че давайки, правим света по-добро място… то ние винаги ще намерим време.

Но не давайте заради самото даване. Когато давате, правете го от сърце и се пазете от чувството за загуба. Давайте според собствените си възможности и винаги използвайте здравия си разум.

И едно прекрасно напомняне:

„Щедрите хора са по-щастливи от онези, които по личностни причини не могат или се въздържат да са такива.“ – д-р Розлин Блум