Егоистично ли е да искаме да сме щастливи?

“Живот, който се основава на търсенето на лично щастие, не е ли по същността си насочен към Аз-а, не е ли егоцентричен?” – Хауърд Кътлър

Всъщност поредица от изследвания показват, че точно нещастните хора са най-склонни към егоцентризъм и често се самоизолират от обществото, жертви са на мрачни настроения и дори стигат до враждебност.

За разлика от тях щастливите хора като цяло са по-общителни, гъвкави и креативни. Те са в състояние да понасят всекидневните трудности на живота по-лесно, отколкото нещастните хора.

И най-важното, резултатите сочат, че те обичат и прощават повече, отколкото нещастните.

Психолозите са изобретили интересни опити, с които показват, че щастливите хора излъчват определена откритост, готовност да протегнат ръка и да помагат на другите.

Например колегите в един експеримент успели да предизвикат щастливо настроение в участниците, като направили така че лицата неочаквано да намерят пари в телефонна будка.

Преструвайки се на непознат, един от експериментаторите минавал покрай участниците и “случайно” изтървавал купчина хартия. Изследователите искали да разберат дали участниците ще се спрат да помогнат на непознатия.

При друг сценарий духът на изследваните бил повишен чрез слушане на комедиен запис, след което към тях се приближавал човек в нужда (експериментатор) и искал пари на заем.

Изследователите открили, че лицата, чувстващи се щастливи, били по-склонни да помогнат на някого или да услужат с пари, отколкото хората от контролната група, които имали същата възможност, но настроението им не било предварително подобрено.

Подобни изследвания позволяват да направим следният извод:

Схващането, че преследването и постигането на лично щастие води до егоизъм не е основателно. Оказва се, че търсенето на щастие се съпътства от ползи не само за индивида, но и за неговото семейство и за обществото въобще.

Имаме основание да смятаме, че колкото по-щастливи хора има, толкова повече хората ще си помагат един на друг.

Да се замислим колко важно е това в семейството ни, в отношенията с приятелите ни, на работното място… Щастливи ли сме, ние неизменно ще караме другите да се чувстват по-добре, нещата ще вървят по-гладко и ще се радваме на повече взаимно удовлетворение.

Грижете се за собственото си щастие, защото ефектите са значим за нас, за близките ни и за социалното ни обкръжение.

Някои изпитват угризения, че са щастливи.

Един от най-честите аргументи, които съм чувал, е че има толкова много нещастие по света. Факт, който няма как да оспорим. Ала аз обичам да повтарям, че светлината е тази, която разпръсква мрака. С щастието е абсолютно същото.

Щастливият човек може да разпръсне мрака на нещастието и да помогне на другите. Това е един от начините нашият свят да стане едно по-щастливо място за всички нас. Имаме нужда от това.

Предпочитам да не изпитвам угризения. Предпочитам да съм вдъхновен и да вдъхновявам.

Предпочитам да не изпитвам чувство на вина. Предпочитам да се усмихвам широко и да зареждам другите с енергията на щастието.

Предпочитам да не завиждам. Предпочитам да подкрепям и да се радвам за другите.

Предпочитам да съм щастлив.

Накрая отново бих искал да акцентирам върху въпроса “Егоистично ли е да искаме да сме щастливи?”.

Аз съм открил отговора за себе си и съм взел твърдо решение. Но аз съм си аз. Надявам се и ти да го направиш. А ако вече си го направил, позволи ми да те поздравя.