Как да променяме света към по-добро сами

Как да променяме света към по-добро сами? Сериозен въпрос.

Първото, което ми хрумва като отговор, е контра-въпроса „Възможно ли е?“.

Научени сме да вярваме, че големите промени се реализират от много хора. Все пак „Една птичка пролет не прави“. Свикнали сме на челото на промяната да стои голяма личност, която да вдъхновява и да води другите напред по пътя. Историята е пълна с подобни примери.

Въпреки това, вярвам че всеки от нас може сам да променя света към по-добро.

Как?

Първото най-важно нещо е да направим съзнателен избор и да го следваме.

Например твърде много места в нашата красива Родина са замърсени от самите нас. Жалко. Твърде много от нас изхвърлят боклуците си къде им падне. Но какво ще стане ако изберем да не го правим?

За себе си съм избрал да не замърсявам излишно околната среда и затова изхвърлям боклуците в кофите за боклук. Действам сам.

И това е второто най-важно нещо – да действаме.

Колкото повече хора започнат да хвърлят боклуците в кофите за боклук, толкова по-бързо ще се реализира тази позитивна промяна. Това е отговорът на въпроса „Как да променяме света към по-добро сами?“.

Правим личен избор и действаме.

Третото най-важно нещо е да вдъхновяваме себе си и другите да действат в същата посока.

Да вдъхновяваме себе си и другите да действат целенасочено за реализирането на определена позитивна промяна индивидуално. Самотните усилия се натрупват и започват да дават резултати.

В крайна сметка въпросът „Как да променяме света към по-добро сами?“ е леко повеждащ. Наистина една птичка пролет не прави. Имаме нужда един от друг. Имаме нужда да действаме сами и в същото време заедно.

Решението да не замърсяваме излишно околната среда е само един пример. Стига да решим, ние (сами, ала заедно) можем да постигнем невероятни неща и да направим светът по-добро място за всички нас.

Процесът на позитивната промяна започва с нашият личен избор и продължава с обединените самостоятелни действия.

Колкото по-рано осъзнаем, че действията ни оказват огромно влияние, толкова по-добре ще живеем. И да, напълно възможно е да променяме света към по-добро сами. Сами, ала заедно.