Как да изграждаме доверие в отношенията ни

Доверието е като свеж въздух в отношенията ни с другите, който създава о изпълва атмосферата отношенията могат да процъфтяват. То е тънката нишка, която свързва партньорите.

Благодарение на него ние се чувстваме сигурни, спокойни и уверени в другия. Благодарение на него можем да се отпуснем и да оставим притесненията настрана. Благодарение на него усещаме почвата под краката си стабилна.

Без доверие е трудно да си представим добри и процъфтяващи отношения, които да носят щастие на партньорите. Доверието се изгражда трудно, лесно се руши и още по-трудно се възстановява. Затова всеки, който иска да бъде щастлив с другия, следва да обръща внимание на тази важна съставка на щастливите взаимоотношения.

Как да изграждаме доверие в отношенията ни?

За да видим как градим доверие в отношенията си с другите, позволете ми да ви запозная с част от теорията на игрите. Класическият проблем в теорията на игрите се нарича “Дилемата на затворника”. Представете си, че Аз и Иван сме затворници и подготвяме план за бягство. Ако си сътрудничим, ще успеем.

Но ако аз изпълня своята част от уговорката, а Иван ме издаде на охраната на затвора, ще бъда наказан. И обратно, ако Иван изпълни уговорката, а аз го издам, охраната ще ме награди и ще накаже него. Ако взаимно се издадем, и двамата няма да спечелим нищо.

При този вариант, измамата не ни позволява да извлечем ползите от взаимното сътрудничество, и така възможността за бягство е осуетена.

В игрите с “Дилемата на затворника” решението, при което двамата играчи мамят, се нарича “Равновесие на Наш”. Ако доверието между двамата играчи е ниско, тогава измамата е най-добрата възможна стратегия, защото намалява шансовете на отделния играч да остане с празни ръце.

За съжаление, измамата води до по-лош резултат, когато се вземат предвид действията и на двамата играчи – другият играч също избира измамата и тогава никой не печели нищо.

Въпросът е как играчите да изберат взаимното сътрудничество, а не измамата, като стратегия за действие, за да постигнат оптимален резултат?

Според специалистите при еднократна игра с дилемата на затворника, при която играчите се срещат само веднъж, положително решение не съществува – то е възможно само след сложни стратегии за предварително обединяване около общата цел.

Робърт Акселрод е един от първите, който демонстрира, че съвместно решение може да възникне при многократна игра (повтаряна няколко пъти), в която на едни и същи играчи им се налага да взаимодействат помежду си.

Чрез простичката стратегия “ти на мен, аз на теб”, при която единият играч отговаря на верността с вярност и на измамата с измама, се стига до процес на обучение, водещ всеки играч до извода, че в дългосрочен план стратегията на сътрудничество дава по-голяма индивидуална изгода, отколкото стратегията на измама, и следователно е най-разумна и оптимална.

Какво можем да научим за изграждането на доверие от игрите с дилемата на затворника?

Първото, което можем да научим, е, че за изграждане на взаимно доверие е необходимо да имаме обща уговорка.

В случая с дилемата на затворника това е планът за бягство. В отношенията с другите общата уговорка е винаги индивидуална, но обикновено включва изисквания като уважение, честност, искреност, лоялност, зачитане интересите на другия и т.н.

Препоръчително е всеки от нас да си изработи и да спазва в поведението си конкретни критерии за доверие, така от партньорите ще може да действа с ясното съзнание дали избира сътрудничеството, или измамата.

Второ – от примера с дилемата на затворника виждаме, че винаги има известен риск другият да избере измамата като стратегия за действие. Ако единият от играчите се чувства застрашен от измама, възможно е той самият да избере измамата, за да се предпази от риска да остане с празни ръце.

Следователно вторият ключов момент при изграждането на доверие е да имаме смелостта да поемем известен риск и да държим на сътрудничеството докрай. Защото, ако се подадем на съмненията си дали другият не ни мами, току-виж сме се изкушили да намалим възможните загуби, като загърбим сътрудничеството и отдадем предпочитание на измамата.

Затова проявявайте смелост и се доверявайте на другия.

Трето, за да изградим взаимно доверие, е необходимо да „обучим“ другия, че може да ни има доверие. Тук ключовата дума е многократност. От нас се изисква многократно да демонстрираме с поведението си, че спазваме общата уговорка и отговаряме на верността с вярност.

Оправдавайте гласуваното ви доверие и стойте настрана от измамата.

Изграждането на взаимно доверие не е лесен процес. Изискват се време, усилия, риск, смелост и сила да правим това, което е взаимоизгодно и за което сме се споразумели.

Обаче в името на общата цел и взаимната изгода си заслужава да градим доверие и да създаваме атмосфера за процъфтяващи взаимоотношения, на базата на които да се наслаждаваме на отношенията ни с другия.