Колко струва доверието?

– Колко струва доверието?

– Откъде да знам.

Или…

Миналата сутрин си купувам вода и ядки от магазина до нас. В суматохата, имаше доста клиенти, забравих да платя сметката. Продавачът пък пропусна да ми напомни да си платя. След няколко часа разбрах за случилото се.

Вечерта се отбих в магазина да си платя. Оказа се, че продавачът не беше забелязал пропуска. Спокойно можех да мина метър.

Не става въпрос за конкретната сума. Става въпрос за принцип.

В конкретният случай, да сме честни в отношенията си с другите. Благодарение на този принцип ние изграждаме взаимно доверие – социалният капитал, който ни помага да се наслаждаваме на процъфтяващи отношения.

Доверието няма цена. Доверието е безценно.

Честността е един от начините да го градим и подхранваме. Само тогава можем да се наслаждаваме на отношения, които допринасят за нашия личен, социален и професионален успех и благоденствие.

Честните постъпки изграждат доверие.

Доверието изгражда добрата ни репутация.

Добрата репутацията заздравява и подобрява отношенията ни с другите.

Важното е да направим съзнателен избор според какви принципи живеем и да ги проявяваме в постъпките си. От нашият избор и действия в голяма степен зависи качеството на живота ни.

Струва си от време на време да отделяме малко време и да се замисляме над въпроса “От кои принципи се ръководя и как ги прилагам в постъпките си?”. Тази практика е гаранция, че ще продължаваме да държим верния курс по пътя на живота и ще живеем автентично.

– Колко струва доверието?

– Откъде да знам!

Или…

– Доверието няма цена. Доверието е безценно.

Изборът и отговорът е винаги личен.

Въпросите крият огромна сила, която можем да използваме така че да живеем по-успешно и по-щастливо. Единственото условие е да ги задаваме, да търсим своите отговори, да действаме решително, да сме последователни, да проверяваме курса от време на време и при необходимост да внасяме корекции.

“Колко струва доверието?” е само един от любимите ми въпроси за повече успехи и щастие и е чудесно напомняне да използваме невероятният им потенциал, за да процъфтяваме.