Добави един плюс с убеждението “Мога повече”

Да добавим плюс означава да дадем малко повече, отколкото се изисква от нас или сме планирали. За да се случи това, е добре да се водим от убеждението “Мога повече”.

Например когато тренирам в залата, следвам ясна и конкретна програма. В нея съм заложил упражненията, сериите и повторенията за дадената тренировка.

Целенасочено при изпълнението на последната серия правя едно допълнително повторение. Това е моят плюс.

Усилие, което избирам да направя без никой да ме кара.

Принципът на плюса важи навсякъде – в работата, в семейството, в социалните и личните взаимоотношения… Навсякъде.

Обичам да давам малко повече от себе си поради една-единствена причина. Накрая винаги е най-трудно. Чрез плюса изграждам навика да преодолявам трудностите и да продължавам въпреки тях.

Да даваме драговолно повече от себе си е невероятен позитивен навик и верен помощник в живота, особено когато стане трудно или напечено.

Затова тренирам редовно. Стремя се да давам повече от необходимото при изпълнението на най-разнообразни задачи. Този подход ми казва без думи:

– Ти можеш повече!

Когато стигнем предела, често си мислим:

– Не мога повече.

Опасна мисъл. Понякога се отказваме и спираме, защото забравяме че това е само мисъл. Защото забравяме, че ние решаваме дали да й дадем сила или не.

В нас има скрити резерви, които можем да използваме – стига да решим да продължим още малко.

Изграждането на позитивния навик да даваме повече от себе си, когато ни е най-трудно, ни учи да заменяме мисълта „Не мога повече“ с по-продуктивната „Мога повече“.

Последната увеличава шансовете ни да постигаме своето и ни позволява да градим щастието си ден по ден.

Известно е каква сила притежават мислите ни.

Единствено бих искал да напомня, че ние сме тези които притежаваме собствените си мисли.

Затова е важно какво си мислим и кога го мислим.

Колкото повече тренираме, толкова повече мисълта “Мога повече” се превръща в дълбоко убеждение, което ни подкрепя по пътя на нашето благоденствие.

Напомняне за щастие:

Стигнеш ли края, направи допълнително усилие и си пиши заслужен плюс.