Най-важният избор, който всеки успешен човек прави

Вдигнете лявата си ръка. Добре. Сега я вдигнете още малко по-високо. Добре. Сега я вдигнете още по-високо. Сигурен съм, че се справихте успешно.

Това просто упражнение съм го правил с десетки мои клиенти и резултатът постоянно е един и същ. При третото вдигане ръката е винаги по-високо спрямо първото.

Какво можем да си вземем от упражнението, за да бъдем по-успешни?

Инструкцията е „Вдигни ръката си“. В нея няма указание колко високо. Какво се получава?

Обикновено човекът вдига ръката си на такава височина, която му позволява да остане в зоната на своето удобство. При второто указание „Вдигни я малко по-високо“, човекът леко се разтяга и увеличава височината. Тя вече е едно ниво нагоре. Да го наречем ниво 2.

При третата инструкция, човекът успява да вдигне ръката си още малко и постига ниво 3.

Изводът е:

За да се изкачите на ниво 3, трябва да се разтегнете.

Проблясъкът

Другият бързо осъзнава, че обикновено изпълнява задачите в зоната на собственото си удобство – ниво 1. От друга страна, аз го стимулирам да се разтегне и да се изкачи на ниво 2, а след това на ниво 3. В края на упражнението виждам усмивка и чувам „Аха!“. Моят клиент осъзнава един от най-важните принципи на успеха:

„Аз мога повече!“

Този „аха момент“ има потенциала да промени живота ви. Винаги започваме от ниво 1, но това е само началото. Всеки притежава необходимото да се изкачи на ниво 3. Мотивиращото е, че ниво 3 не е последното ниво. Стълбата на успеха е достатъчно висока.

Нивата и целите, които си поставяме

Успехът изисква от вас да си поставяте предизвикателни цели. Цели, които ви стимулират да се разтегнете и да се изкачите на следващото ниво по личната ви стълба на успеха.

Отличителната черта на успешните

Успешните хора вярват и знаят, че могат да бъдат по-добри и работят по въпроса. Те вървят по пътя на израстването, като си поставят високи цели. Започват от зоната на своето удобство, разтягат се и създават нова зона на удобство, но вече на по-високо ниво. След това повтарят този успешен модел. Малките успехи водят до големи резултати и промени. Хората, които постигат малки успехи:

– все повече укрепват вярата в себе си и своите възможности;

– събуждат апетита си за растеж и започват да си поставят нови предизвикателни цели. Благодарение на този позитивен навик, те стават все по-добри и по-успешни;

– практикуват принципа на постоянното усъвършенстване; успехът не е събитие, успехът е процес;

– започват по-бързо да се придвижват по магистралата на успеха.

Благодарение на този позитивен и градивен подход, след месец те са различни, а след дванадесет месеца са просто неузнаваеми. Хората около тях започват да се чудят как са напреднали толкова бързо и обикновено казват:

– Той/Тя извади късмет!

Ала успешните, които си поставят разтягащи ги цели и работят ден по ден за постигането им, знаят каква е „тайната“ на късмета им. Веднага се сещам за следната максима в бизнеса:

„Колкото повече работя, толкова повече късметът ми се усмихва.“

Чрез упражнението „Вдигни ръката си“ човек осъзнава, че притежава потенциал да постигна и да върви нагоре. Осъзнаването на ниво преживяване действа вдъхновяващо!

Чрез упражнението „Вдигни ръката си“ човек осъзнава, че той/тя и само той/тя решава колко високо ще се изкачи.

Чрез упражнението „Вдигни ръката си“ човек разбира, че предизвикателните цели, които го стимулират да се разтегне, са ефективен подход в процеса на собственото ни развитие.

Постaвяйте си предизвикателни цели. Вдигнете ръката си по-високо, разтегнете се и докоснете звездата на своя успех. Превърнете този процес в позитивен навик и напредвайте по стълбата на успеха.

По този начин ще скъсате с най-големия враг на успех -посредствеността, и ще се устремете към звездите. Постоянни растеж е гаранция за по-успешен и по-щастлив живот, изпълнен с реализирани мечти и лични постижения.

Всичко започва с изборите, които правим днес. Един от най-важните избори е:

Какъв избирам да бъда – най-добрият, който покорява ниво след ниво, или да остана в удобната зоната на сегашния си комфорт?

Вдигнете високо ръката си и докоснете звездите. Светът се нуждае от вашия успех. Направете своя избор и очаквайте щастието да ви последва.