Начало-край-начало

След години упорити тренировки ученикът коленичил пред сенсея в края на изпита за черен колан. Нямал търпение да получи наградата си. Но сенсеят казал следното:

Преди да ти връча черния колан, трябва да отговориш на един последен въпрос. Какво е истинското му значение?

Ученикът помисли и отговорил:

Заслужена награда за усърдната работа през всички тези години.

Чувайки отговора, сенсеят му казал, че още не е готов и го помолил да се върне след година. Точно след година ученикът се явил за втори път на изпит и сенсеят повторил въпроса:

Какво е истинското значение на черния колан?

Символ на постигнатото от мен в бойните изкуства.

Сенсеят не останал доволен от отговора и казал на ученика, че все още не е готов. Отново му заръчал да се яви след година.

Времето минало и на третото явяване ученикът отговорил:

Черният колан е символ не на края, а на началото на едно пътешествие без край, работа и преследване на най-високото съвършенство.

Сенсеят се усмихнал и му отговорил:

Да. Вече си готов да получиш черения си колан и да продължиш пътешествието.

Не само в бойните изкуства, а и във всички други сфери, целите са само отметки по пътя.

В бойните изкуства коланът има една основна функция – да си връзваш панталоните. Объркаме ли целта с истинското значение, започваме да губим, защото спираме и се потапяме в задоволство.

Осъзнаем ли кое е наистина важното, няма да спрем, а ще продължим напред – отвъд собствените си върхови постижения. Само тогава разполагаме с възможността да ставаме по-добри и по-добри и непрекъснато да реализираме вътрешния си потенциал.

Повечето пътешествия са без край. Привидният край е чисто и просто отметка, която ни дава обратна връзка как се придвижваме напред по пътя на нашите съкровени стремежи.

Коланът служи единствено да си връзваме панталоните. Силата не е в него, а в нас самите

Преди години един от моите инструктори ме помоли да сваля цветния си колан и ми върза неговия черен такъв. След това попита останалите дали съм се променил. Схванахме посланието му. 

Милиони трениращи по света мечтаят да заслужат своя черен колан. И доста от тях успяват да постигнат целта си. Но това е само край, който дава старт на едно ново начало.

Най-важното е да си в залата и да продължаваш да тренираш. Залата има нужда от теб, а ти имаш нужда от залата. В нея стигаме края и започваме от по-високо ниво. После повтаряме.

Този принцип на растежа “начало-край-начало” важи навсякъде в живота. Затова е добре е да си напомняме от време на време:

Стигнеш ли края, огледай се за новото начало, и продължи напред по пътя на най-високото съвършенство с усмивка.