В какво се състои разликата между незаменимите и заменимите?

Незаменимите са хора, които виждат недостатъците и активно търсят начини да ги превърнат в предимства. Заменимите действат в рамките на полето на недостатъците и чакат някой да предложи решение и да реализира позитивна промяна.

Разликата между тях се изразява в това, че заменимите стигат до средата, а незаменимите стигат до самия край.

Един пример:

На територията на фирма „Успявай“ АД пушенето е забранено. Пушачите с нетърпение чакат почивките, но някои от тях не издържат и редовно посещават съблекалните за по една бърза цигара.

Хигиенистките всеки ден събират купчина фасове и накрая съобщават този факт на прекия си ръководител. Осветляват проблема, но не предлагат решение.

Някой би казал, че това не е тяхна работа.

Нима?

Аз лично бих добавил към всяка една длъжностна характеристика следното изречение:

– Предлага възможни решения на проблемите с цел реализирането на позитивна промяна и допринасяне за просперитета на организацията.

Често подценяваме своя потенциал и този на другите. Всеки път, когато не даваме възможност на потенциалът ни да се прояви, губим.

Не губим само ние. Губим всички.

Предлагането на решения носи допълнителни ползи:

– Хората се чувстват по-ангажирани и мотивирани.

– Могат да работят с принос, което повишава удовлетворението от работата им.

– Чувстват се значими, защото гласът им е важен и се чува. Самочувствието и самоувереността им нарастват.

– Когато решенията не са запазена марка на малцина избраници, се създава и подхранва култура на единство и чувство за принадлежност. Също така се поощрява инициативността на всеки един.

– Венецът на ползите е чувството за смисъл. Когато поведението ни е от значение за общия просперитет, ние намираме смисъл в това, което правим.

Въпросът е как да насърчаваме себе си и другите да се присъединят към групата на незаменимите?

Отговорът в голяма степен се крие в един-единствен въпрос. Този въпрос притежава потенциала да създава подходящата атмосфера и във всяка една организация.

Ако искате да вървите по пътя на незаменимите и да вдъхновявате другите да вървят по този път, повтаряйте като развален грамофон въпроса “Какво предлагаш?”.

Дайте време на себе си и на другите да свикнат с тази малка промяна и очаквайте големи резултати.

Няма как да бъде иначе, защото всеки ще има подкрепяща среда, в която да мисли и да работи на върха на своите възможности. А те, по последни данни, са необятни.

Навикът да задаваме въпроса „Какво предлагаш?“ и вдъхновението да търсим и намираме отговорите е сигурен начин да продължаваме да вървим по пътя на позитивната промяна и напредъка.

Само и единствено на този път ние се срещаме с безграничния човешки потенциал, чрез който творим чудеса.

Задавайте си въпроса „Какво предлагаш?“ възможно по-често и бъдете сигурни, че той ще ви превърне в незаменими хора, от които светът има нужда повече от всякога.

Задавайте въпроса „Какво предлагаш?“ възможно по-често на другите и  бъдете сигурни, че той ще ги вдъхнови да стават все по-незаменими хора, от които светът има нужда повече от всякога

Вместо заключение:

В какво се състои разликата между незаменимите и заменимите?

Моят личен отговор е следния:

Задавам ли достатъчно често въпроса „Какво предлагаш?“ на себе си и на другите? Какви отговори давам и какви отговори приемам?

Бъдете незаменими навсякъде – на работа, у дома, сред приятелите… Навсякъде, където сте.