Невероятната госпожа Стоева

Госпожа Стоева е преподавател. Миналата година пое вторите класове в училището. Децата бързо я обикнаха и се радваха да работят с нея.

Имах удоволствието да се запозная с госпожа Стоева и на няколко пъти да си поговорим. Разбрах, че е работила в САЩ като учител, сподели ми какви цели си е поставила за учебната година, но най-вече почувствах с каква любов върши работата си като педагог.

За учудване на всички, родители и деца, госпожа Стоева ни съобщи, че на 13.09.2015 г. е освободена от работа. Уха! Два дни преди началото на новата учебна година.

Обяснение? Никакво. Кому ли е нужно?

Директорката на училището се показа като невероятен мениджър. Тя знае стойността на качествените професионалисти, работещи с любов. Тя показа колко много цени повече от добрите резултати. Тя прояви истинска загриженост за младите ученици, които просто обожават своята госпожа.

Моля ви, никога не бъдете невероятен мениджър!

На следващия ден госпожа Стоева получи ново предложение. Тази година ще работи в училище „Елин Пелин“ в град Пловдив. Друг, не толкова невероятен мениджър, светкавично привлече един безценен професионалист.

Искам да й благодаря за невероятното отношение към нашите деца, за всичко, на което ги научи и за изумителните резултати, които постигнаха през миналата учебна година.

Пожелавам си да има по-малко невероятни мениджъри. Пожелавам си да има повече професионалисти като госпожа Стоева.

Хора като нея не се срещат всеки ден. Именно поради тази причина тя беше безработна точно 24 часа. Новото й училище ще спечели. Ще спечелят и новите й възпитаници.

На 37 години все още помня своята госпожа Стоева. Нина Ивановна ме научи на много неща, но най-вече ме накара да вярвам, че мога. Да, невероятните хора оставят незаличими следи в най-важното място на света – в сърцето на другите.

Тъжно е когато се взимат решения не на базата на твоята работа, а по-някакви други причини. Може би затова тези решения са покрити с мълчание.

За щастие, делата на невероятните хора са по-силни от интригите, от несправедливостта и от непрофесионализма.

Госпожа Стоева ще продължи да прави своята магия в класната стая и да оставя щастливи следи в сърцата на младите си възпитаници.

Желая й да продължава все така да вдъхновява другите със своя достоен пример.