Общи условия

Ползването на сайта shtastieto.com, наричан по-долу за краткост сайт, представлява признаване, приемане и съгласие, че потребителят и/или посетителят на сайта, наричан по-долу за краткост потребител или посетител, ще бъде обвързан от общите условия, независимо от това дали ползването се извършва от свое име или от името на друго физическо или юридическо лице.

Потребителят е длъжен, когато не е съгласен с общите условия, да преустанови ползването на този сайта shtastieto.com незабавно. При ползването на сайта, потребителят се задължава да спазва настоящите общи условия.

Собственикът на сайта – Цветан Иванов, и лицата участващи в поддържането му не носят отговорност, ако потребителят не е прочел и не се е запознал с настоящите общи условия.

Собственикът на сайта си запазва правото да променя, изтрива и редактира Общите условия по всяко време, като съответните промени ще бъдат публикувани на тази страница без предизвестие до потребителите.

Ограничаване на отговорността:

Цялото съдържание на настоящия сайт се предоставя без каквато и да е гаранция от какъвто и да е вид или естество. Собственикът на сайта Цветан Иванов не гарантира достоверността, точността и пълнотата на съдържанието на същия. Използването на сайта, както и действията, които предприемате вследствие на това, са изцяло на ваша отговорност и риск.

При никакви обстоятелства собственикът на сайта няма да носи отговорност за каквито и да е било щети (преки и косвени), причинени по какъвто и да е начин, свързани с или произтекли от използването на сайта и на материали, разположен на него, включително в резултат на вземането на решения и/или извършването и/или неизвършването на определени действия въз основа на публикуваната информация.

Собственикът на сайта зачита правата ви за конфиденциалност на лични данни, когато използвате сайта и комуникирате с него по електронен път или чрез мобилния му номер. Собственикът на сайта предприема всички необходими мерки за гарантиране на всякаква предоставена от Вас персонална информация. 

Цветан Иванов не е администратор на лични данни, не съхранява и не обработва лични данни. В случай, че в сайта shtastieto.com бъдат публикувани лични данни по смисъла на ЗЗЛД, отговорността е на потребителя извършил публикуването им.

Собственикът на сайта се задължава да не съхранява лични данни и да предприема навременното им заличаване, съобразно нормите на действащото българско и европейско законодателство.

Препратки (хипервръзки):

Сайтът може да съдържа хипервръзки към други сайтове, които са собственост на трети страни. Препратките към тях в настоящия сайт не се наблюдават от Цветан Иванов и са предоставени единствено за ваше удобство, което не означава че собственикът на сайта одобрява съдържанието, продуктите или услугите, предлагани на тези сайтове. Собственикът на сайта не контролира и не носи отговорност за тези сайтове и не носи отговорност за политиката за защита на личната информация или сигурността на тези сайтове. Употребата на такива сайтове, препратки за които има в сайта ни, са изцяло на ваша отговорност и риск.

Промяна по сайта, данните и общите условия:

Собственикът на сайта си запазва правото да актуализира, добавя, променя, премества и изтрива съдържанието или части от него, да коригира евентуални грешки, неточности и пропуски, както и настоящите общи условия по всяко време с и без предизвестие.