Папагали срещу мислители – добрата стара мисъл

Кое е най-мощното оръжие на планетата?

Човешката мисъл. Всичко сътворено от човека първо е било мисъл и след това чрез още мисъл и труд се е превърнало в реалност.

Онзи ден говорих с моя приятелка. Тя е студентка първи курс. В едни от часовете преподавателката им дава упражнение за самостоятелна работа по време на час.

Темата е „За или против парите като мотивиращ фактор“, а задачата е в рамките на една страница да изложат писмено своята позиция и да я аргументират.

Не познавам въпросната преподавателка лично, но за мен тя е истински професионалист.

Защото…

Всеки средно интелигентен човек може да усвои определен обем от информация. Това е лесната част. По-трудната е как я използваш.

В живота често попадаме в неструктурирани ситуации. Те изискват от нас нови подходи, нови решения и нови действия. Тук на помощ идва най-мощното оръжие – мисълта.

Да се върнем към студентите. Преподавателката им поставя супер полезна задача. Какво я прави толкова супер полезна ли?

Тя им предоставя прекрасна възможност да използват и да развиват умението да мислят самостоятелно. Това е най-голямата полза от задачата.

Интересното е как студентите се възползват от възможността да овладеят силата на самостоятелното мислене.

Голяма група от тях започват да търся информация в google през умните си телефони. Какво ще намерят в мрежата? Готови отговори на някой, който е вече е вкарал в употреба сивото си вещество.

Професионалистите умеят да проучват дадена тема, да анализират голям обем от информация, да използват своята критична преценка, да формират мнение, да представят обосновани аргументи и да предлагат решение. Доста мисловна работа, нали?!

Решаването и изпълнението на задачи на принципа на сляпото copy/paste спестява време, но не развива умението да мислим самостоятелно. В този смисъл, това е сигурен начин да погубиш професионалиста в себе си и да се превърнеш в „папагал“ порода copy/paste.

Останалата част от студентите се обръщат към самите себе си и работят самостоятелно. Те отказват да бъдат папагали и отдават предпочитание на по-трудната работа. Те са представители на групата на мислителите.

Папагали срещу Мислители – изборът е личен

Целта на формалното образование е една-единствена – да те научи да мислиш самостоятелно. Информацията е само средство и всеки сам решава дали да развие най-мощното оръжие на света или да си спести усилията. От решението зависи към коя група ще се присъединим – тази на мислителите или тази на папагалите.

Кой според вас ще се справя по-успешно в неструктурирани ситуации?

Кой според вас ще бъде по-успешен в живота?

Кой според вас ще е по-ценен на пазара на труда?

Кой според вас е по-силен и свободен?

Най-важните въпроси не идват с готови отговори. Най-важните въпроси изискват отговори от нас самите. Затова имаме нужда от силна мисъл, която да ни води напред към нашето по-добро и щастливо бъдеще.

В рамките на една страница бихте ли аргументирали каква е вашата позиция по въпроса за парите и мотивацията?