Повече позитивни трансформации за повече успехи и щастие

Синът ми ме посреща с добра новина:

– Имам петица на теста по български!

Поздравих го за успеха. След това прегледах теста. Видях какви грешки е допуснал, видях къде се е справил отлично и реших да направим теста още веднъж.

Той е втори клас и аз му помагам при домашните. Работим в екип. Поради тази причина прекрасно зная, че владее учебния материал достатъчно добре. С малко повече внимание и концентрация би могъл да изкара и шестица.

Има необходимата информация в главата си. Но тя не е достатъчна – вниманието и концентрацията са ключови компоненти за представянето.

На следващата сутрин го попитах дали знае какво означава “Кайзен”. Е, вече знае. Обясних му, че кайзен се състои от две думи:

1. kai — промяна

2. zen — добро

Кайзен е ежедневна работа, чрез която незабележимо се променяме и ставаме по-добри благодарение на натрупването на фокусирана енергия в една посока.

Психолозите вече знаем, че човек може да се променя. Този дългогодишен спор приключи след като учените откриха и осветлиха едно уникално качество на човешкия мозък, което назоваваме с термина „невропластичност“ – благодарение на това качество ние можем да се променяме, стига да желаем.

Изтокът проповядва философията за непрекъснатото усъвършенстване доста време преди западните учени. Като казва Далай Лама:

– Една мисъл може да ви промени!

През XXI век западната наука се срещна с мъдростта на Изтока и днес знаем от два сигурни източника:

Промяната е възможна

Това, което не знаем е в каква точно степен е възможна. С други думи, все още не разполагаме със средства да измерваме човешкия потенциал и неговите граници. И по-добре.

Постоянната промяна демонстрира убедително, че всеки има възможността да освобождава все повече от личния си потенциал. Спортните състезания са идеален пример. Всеки нов рекорд означава стъпка напред и разширяване на границите на човешкия потенциал. Въпросът не е дали ще бъде подобрен даден рекорд. Въпросът е кога ще бъде подобрен.

Засега приемаме, че потенциалът е безграничен. Дори да има граница при отделните хора и дори след време учените да измислят как да я измерват, съм сигурен, че границата е далеч от сегашните ни възможности.

Към момента разполагаме с два надеждни факта:

– Човешкият потенциал е безграничен.

– Постоянната промяна към по-добро е възможна.

Точно тук оценките губят стойност. Няма значение дали оценката е 2, 3, 4, 5 или 6. Тя е просто обратна връзка, която ни дава информация в каква степен сме разгърнали възможностите си към момента. В това се състои нейната стойност. Сама по себе си оценката служи единствено за удовлетворяване на егото.

От информация към трансформация

Оценките (обратна връзка) ни дават яснота къде се намираме сега. За да реализираме позитивна промяна, следва да фокусираме енергията си и да действаме. Действията, насочени от яснота и изпълнени с фокусирана енергия, са в пъти по-ефективни за личните ни успехи и процъфтяване.

Колкото по-рано усвоим полезната информация, толкова по-добре. Затова споделям с младия ученик без да се съобразявам с факта, че е само втори клас. Така той ще има възможността да овладее един работещ принцип, в който са заложени две велики идеи.

Целта пред нас е от информация да преминем към трансформация. И първото, което ще направим е да повторим в домашни условия теста. В действието е ключа към постоянното усъвършенстване и освобождаване на потенциала. Благодарение на него натрупаната информация се превръща в позитивна трансформация.

Поради тази причина аз не поставяме изискване “превърни петицата в шестица”. Предпочитам да помогна на младия ученик да овладее умението да се усъвършенства. С други думи, да практикува кайзен. Това умение е най-голямата гаранция за успеха.

В хода на процеса той ще усвои следното:

1. Човешкият потенциал е безграничен.

2. Човек е способен да се променя към по-добро.

3. Да възприема и да анализира обратната връзка.

4.  Да работи за собственото си усъвършенстване.

5.  Да е дисциплиниран като повтаря процеса.

6. Чрез повтаряне да изгради позитивен навик в частност и като цяло да се научи как да изгражда позитивни навици.

Шест точки, които ни гарантират все повече успехи в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план.

Всички сме ученици в училището на живота. Докъде ще стигнем, зависи от всеки един от нас. Потенциалът в теб и мен е безграничен. Практикувай кайзен и вдигай нивото. Използвай оценките за обратна връзка и за по-точно фокусиране на енергията. И по-често си напомняй:

Всеки мой успех разширява границите на личния ми потенциал!

Представете си една кутия. Тя символизира съзнанието ни. В нея „наливаме“ информация. Чрез действията ни, изпълнени с ясна и фокусирана енергия, ние извършваме позитивна трансформация и променяме формата.

mindbox

Към кутията на информацията добавяме усмивката на трансформацията. Резултата е нови успехи и заслужено щастие от постигнатото.

Желая ви повече позитивни трансформации във всички важни за вас области!

Желая ви да продължавате да ковете собствените си успехи ден по ден!

Желая ви да се чувствате все по-удовлетворени от себе си и все по-щастливи от живота си!