Усмихни се и щастието ще те настигне

Усмивката е универсално изразно средство, с което казваме на целия свят, включително и на самите нас, че в момента преживяваме позитивни емоции и се чувстваме щастливи.

Щастието е заразително. Така че ако се усмихвате, ще направите себе си и хората около вас по-щастливи, ще озарите своя и техния ден, и е много вероятно, те да ви отговорят със същото.

Чудесен начин да се намали световното ниво на тъга. Включете се в инициативата „Повече усмивки – повече щастие”.

Усмихни се и щастието ще те настигне

„И така, започнете да мислите с усмивка, докато станете милионер на усмивки. Тогава хората ще се радват, че се приближавате към тях.“ – Кен Бланчард

Изследванията в психологията потвърждават думите на Бланчард. Усмивката е като плод пълен с витамини, минерали, фибри – все полезни елементи за щастието.

Хората, които се усмихват, са:

  • по-щастливи
  • по-удовлетворени от социалните си отношения
  • дори живеят по-дълго.

Да не би усмивката да притежава магическа сила? Не точно.

Усмивката е израз на позитивните емоции, които преживяваме. Именно те оказват тези позитивни ефекти върху нас и нивото ни на щастие. Още Чарлз Дарвин изказва твърдението, че свободното изразяване на емоциите чрез външни белези ги усилва, а потискането им ги намалява. С това твърдение той става предшественик на хипотезата за лицевата обратна връзка в психологията.

Хипотезата за лицевата обратна връзка гласи следното – физическите прояви на определена емоция наистина ще ви накарат да я почувствате.

Различни изследвания демонстрират нейната валидност. Едно от обясненията на учените за действието на лицевата обратна връзка е, че изражението на лицето (усмивката) изпраща сигнал (обратна връзка) към мозъка, като по този начин го информира, че преживяваме определена позитивна емоция и ни подтиква да я почувстваме.

В изследване върху лицевата обратна връзка, проведено от Ф. Страк, Н. Шварц и Л. Мартин, участниците били помолени да изпълняват различни задачи, като държат химикалка с устните си (имитирайки намръщеност), между зъбите (имитирайки усмивка) или в ръката, с която пишат (неутрална група).

Изследователите обяснили на участниците, че целта на изследването е да се проучи способността да се извършват различни задачи с части на тялото, които обикновено не се използват за такива цели, както например се налага да го правят хора, които са пострадали при инциденти.

След като всяка група изпълнила различни задачи, включващи писане и чертане, те трябвало да оценят различни карикатури, като преценят доколко забавни ги намират. Изследователите предполагали, че тези, които държат химикалката с устни (намръщеност) ще оценят карикатурите като най-малко смешни, тези които я държат със зъбите (усмивка) като най-смешни, а оценките на тези, които я държат в ръката би трябвало да бъдат разположени между оценките на първата и втората група.

Резултатите потвърдили първоначалните предположения. Онези, чиито лицеви мускули били направени да наподобяват усмивка, оценили карикатурите като по-забавни от онези, чийто израз на лицето изобразявал мръщене. Участниците, които държали химикалката в ръка, оценили карикатурите като по-забавни от намръщената група, но като по-малко забавни от усмихнатата група.

Това изследване, както и други, посветени на лицевата обратна връзка, ни показват, че изразяването на позитивни емоции е в състояние да ни накара да ги почувстваме.

Усмихни се и щастието ще те настигне

От изследванията разбираме, че дори в момента да не сме на върха на щастието, можем да използваме доказаното действие на лицевата обратна връзка. Усмихни се!

Имате нужда да повдигнете духа си – усмихнете се.

Искате да разведрите атмосферата – усмихнете се.

Искате да се почувствате по-добре – усмихнете се.

Искате светът да ви се усмихва – усмихнете му се и вие.

Усмихвайте се, наслаждавайте се на повече позитивни емоции и процъфтявайте.