3 ползи да не бъдем като другите

Всички сме различни и в същото време доста си приличаме. Хора сме. С други думи ние сме различни в еднообразието си. Можем да извлечем поне 3 ползи, стига да решим да не бъдем като другите. Позволете ми едно уточнение: под другите нямам предвид всички, а по-скоро някои хора. 

Преди няколко дни седнах в една градинка зад фитнеса, който посещавам. Исках да остана насаме със себе си и да се насладя на спокойствието. Нямаше как да не забележа колко замърсено бе това прекрасно кътче с бутилки, бъркалки, чашки и куп други боклуци. Въпреки че там има две кошчета за боклук, някои избират да не ги използват, а да загрозяват и да замърсяват градинката.

В този момент си зададох въпроса “Кой загрозява и замърсява?”. Отговорът е повече от очевиден: ние. Преди да си тръгна минах през кошчето за боклук и изхвърлих моите отпадъци. Нека всеки боклук да си знае коша.

Чрез това действие аз избрах да не бъда като другите. Да, една от най-важните причини е да пазим околната среда, но има и още.

3-те ползи да не бъдем като другите:

  1. При взимането на решения ние често гледаме какво правят другите. Това ни помага по-лесно и по-бързо да се ориентираме. Проблемът е, че ако 100 човека са избрали едно решение, това по никакъв начин не гарантира, че са прави. Затова е препоръчително да използваме критичната си преценка и да не следваме сляпо този или онзи. Умението да взимаме добре премислени решения е уникално. Точно то ни отличава от другите и ни прави различни.
  2. Ще се върна към замърсената градинка. Когато избера да си изхвърлям отпадъците в кошчето за боклук, аз избирам да внеса позитивна промяна и да дам своя принос. Така от пасивен наблюдател, който недоволства и се оплаква, се превръщам в активен и съзнателен човек. Отделям се от групата на тези някои хора, които са решили да бъдат като другите. Ставам по-малко податлив на груповото влияние и чрез действията си започвам да утвърждавам своите избори, зад които прозират определени ценности.
  3. На последно място, но не и по значение, аз се превръщам в ходещ и дишащ позитивен пример. Вече споменах, че често при взимане на решения гледаме какво правят другите. Това е заложен в нас механизъм, който заслужава отделна статия. Примерите са заразителни. Колкото повече от тях са позитивни, полезни и екологични, толкова по-добре за всички ни.

Загрозената и замърсената градинка е чудесно напомняне. Точно тази гледка ме вдъхнови да изостря още повече сетивата си, укрепи решението ми да забелязвам негативното и да мисля как бих могъл да го превръщам в позитивно. Прекрасното в случая е, че този подход важи във всяка една сфера от нашия живот. 

Всеки, които избере да не бъде като другите, ще се наслади поне на следните 3 ползи:

  1. Да развива критична си преценка (да мисли с главата си).
  2. Да действа активно и да внася позитивни промени.
  3. Да бъде ходещ и дишащ пример, който увлича другите да живеят и действат водени от лични ценности и осъзнати избори. 

Вярвам, че всичко това е повече от прекрасно и всеки от нас може да избере да не бъде като “някои хора”, за да живеем по-добре заедно. А в колкото повече сфери на живота използваме този подход, толкова по-добре за всички ни. Съгласни ли сте?

P.S. Всеки боклук да си знае кошчето.

Едно изречение, което ни напомня да не бъдем като другите, а да бъдем хора, които вдъхновяват към по-добро. Бъдете!