предъвкването

За предъвкването като възможност

В книгата си “Как да бъдем оптимисти” д-р Мартин Селигман говори за предъвкването и как то влияе отрицателно на начина, по който се чувстваме и действаме.

Най-общо казано предъвкването се изразява в това непрестанно да се връщаме в мислите си към дадена ситуация, която приемаме за негативна. Мислим за нея, мислим за това какво не сме направили както трябва, за евентуални последици и т.н.