пречки пред щастието

Не става въпрос само за пари

Един от най-често задаваните въпроси е „Доволен ли си от заплащането?“.

Безспорно колко пари печелим е важно. Светът все още е и материален. Но това е само една част от цялата картина.

Преди години имах приятел, който печелише много добре, но не беше удовлетворен от работата си. Ето това е също много важен аспект.

предъвкването

За предъвкването като възможност

В книгата си “Как да бъдем оптимисти” д-р Мартин Селигман говори за предъвкването и как то влияе отрицателно на начина, по който се чувстваме и действаме.

Най-общо казано предъвкването се изразява в това непрестанно да се връщаме в мислите си към дадена ситуация, която приемаме за негативна. Мислим за нея, мислим за това какво не сме направили както трябва, за евентуални последици и т.н.