емоционалните сълзи

Емоционалните сълзи са благодат за нас.

Емоционалните сълзи са благодат за нас.