Създавайте повече поводи за благодарност всеки ден

В книгата си „Как да преодолеем безпокойството и да се радваме на живота“ Дейл Карнеги отделя цяла глава, в която ни убеждава да не очакваме благодарност в ответ.

Мое лично убеждение, че вече е крайно време това да се промени. Време е за повече благодарност, защото благодарността е един от ключовите фактори за щастието ни – лично и споделено.

Всяка промяна започва от нас.

В този смисъл, ние избираме дали да бъдем по-често благодарни и да създаваме повече поводи за благодарност. Ако го направим, определено има надежда да живеем по-щастливо заедно… аз, ти, ние. 

Да изберем да бъдем по-щастливи днес

Човешки навик е да поставяме условия пред собственото си щастие, което само по себе си ограничава възможността да бъдем по-щастливи днес. Най-общо бихме могли да изразим условията в следната формула: „когато …., тогава …..“

Когато реша този проблем, тогава ще бъда щастлив.

Когато срещна половинката на живота си, тогава ще бъда щастлив.

Когато ми увеличат заплатата, тогава ще бъда щастлив.

Емоционалните сълзи – позволявайте си ги без угризения

Какво представляват„емоционалните сълзи“? Как те ни помагат? Защо е добре да им даваме воля?

Тези три въпроса са важни, защото често сме възпитавани да стискаме зъби и да не плачем. От ранно детство ни повтарят, че силните не плачат. С годините ние попиваме тези съвети и лека-полека се отдалечаваме от човешката си същност.

Истината е, че сълзите имат своите позитивни функции и е добре от време на време да им даваме воля без грам угризения, че това ни прави слаби.

Опознавай себе си

Кои малки неща носят най-голямо удоволствие в живота?

Този въпрос ми без зададен от читател на “shtastieto.com”. В статията ви представям моя отговор, който гласи “Опознавай себе си”…

Става ли въпрос за удоволствие, наслада, удовлетворение, щастие… няма по-голям експерт от самите нас. Да, психолозите изследват факторите, които допринасят за щастието и вече знаем какво бихме могли да направим, за да изпитваме повече радост от живота.

да следваме призванието си - икономически и емоционално изгодно е

Защо да следваме призванието си е по-изгодно

На работното си място прекарваме предостатъчно време, затова да следваме призванието си в света на работата определено ни носи повече удовлетворение, чувство за полезност, смисъл и щастие.

Дотук нищо ново, нали?! Но реалността е малко по-различна.

Мнозина избират професията си не заради препоръката “да следваме призванието си”, а заради множество други фактори – семейно влияние, социален престиж, икономически фактори, търсене на пазара на труда, липса на достатъчно информация и други.

благодарността

Благодарността – изразявайте я директно и градете мостове от споделено щастие

Изразяването на благодарност към другите може да промени нашите взаимоотношения с тях и да ги направи по-щастливи.

Благодарността казва на другия, че го оценяваме и подкрепяме. Изразявайки своята благодарност, ние подхранваме самооценката, доброто самочувствие и удовлетворяваме потребността от позитивна оценка и признание у значимите за нас други.

Благодарността, насочена към другите, действа като доза хранителни витамини.